Wydrukuj to Strona

Linefollower

1. Postanowienia ogólne

1.1 W czasie zawodów rozegrane zostaną następujące kategorie:

● Line Follower,
● Line Follower Professional.

1.2 Zastrzega się, że gdy nie pojawi się wystarczająca liczba zawodników w konkurencji
Line Follower bądź Line Follower Professional, zostaną one połączone.

1.3 Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwają odpowiedzialni za tą
konkurencję sędziowie.

1.4 Przed startem robota konieczna jest rejestracja w dniu zawodów, gdzie zostanie
sprawdzone, czy spełnia on wymagania z regulaminu.

2. Specyfikacja robota

2.1 Robot musi posiadać takie wymiary, aby nie przekroczyć wymiarów kartki A4.

2.2 Robot biorący udział w kategorii Line Follower Professional musi posiadać turbinę.
Roboty bez turbiny biorą udział w konkurencji Line Follower.

2.3 Wysokość robota oraz jego waga są nieograniczone.

2.4 Robot musi poruszać się w sposób autonomiczny. W czasie przejazdu robota nie
można nim sterować. Można go jedynie zdalnie włączyć oraz wyłączyć.

2.5 Robot nie może podczas jazdy uszkodzić trasy.

2.6 Robot powinien działać w oświetleniu pochodzącym z różnych źródeł światła
(żarówki tradycyjne, energooszczędne, halogenowe, świetlówki, diody LED) i być
odporny na niewielkie wahania natężenia światła.

3. Specyfikacja toru

3.1 Powierzchnią, po której ma poruszać się robot są 2 białe płyty HDF.

3.2 Trasa zostanie stworzona za pomocą naklejonej czarnej taśmy o grubości 19 mm.

3.3 Początek oraz koniec trasy znajduje się w tym samym miejscu. Czas zostanie
zmierzony przy pomocy urządzenia pomiarowego.

3.4 Trasa może zawierać kąty proste i przecinać się ze sobą.

3.5 Na trasie nie występują przerwania linii.

3.6 Trasy w etapie eliminacyjnym oraz finałowym są różne.

4. Przebieg zawodów

4.1 Zawody będą rozgrywane w dwóch etapach: eliminacyjnym oraz finałowym

4.2 Zawodnicy w etapie eliminacyjnym mogą przejechać trasę dowolną liczbę razy. Do
etapu finałowego będzie liczył się najlepszy czas.

4.3 Maksymalny czas przejazdu robota wynosi 2 minuty.

4.4 W etapie eliminacyjnym roboty startują zgodnie z kolejnością ustaloną przez organizatorów.

4.5 Serie eliminacyjne mogą skończyć się przed czasem, jeżeli sędzia stwierdzi,

że zabraknie czasu na kolejną pełną serię.

4.6 Do etapu finałowego dostają się 4 roboty z najlepszymi wynikami czasowymi z
etapu eliminacyjnego. W finale każdy z robotów ma 3 przejazdy. Ostateczny czas
jest czasem najkrótszym pokonania toru finałowego. O kolejności startów w tym
etapie decydują czasy z etapu eliminacyjnego. Robot z najlepszym wynikiem z
eliminacji startuje jako pierwszy.

5. Postanowienia końcowe

5.1 W przypadku, gdy po eliminacjach oba roboty będą miały takie same czasy i będą
znajdować się na 4 miejscu, oba zostają zakwalifikowane do finału.

5.2 W przypadku powstania sytuacji spornej, decyzję ostateczną podejmują sędziowie.

5.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Permalink do tego artykułu: http://eastrobo.pl/eastrobo-2014/linefollower/