Wydrukuj to Strona

Regulamin

1. Zawody

 1. Festiwal Robotyki Eastrobo 2014 jest trzecią edycją imprezy organizowanej przez koło Mobilne Systemy Inteligentne działające na Wydziale Informatyki oraz Koło Naukowe Robotyków działające na Wydziale Mechaniki Politechniki Białostockiej. Zawody powstały z myślą wypełnienia luki na robotycznej mapie naszego kraju. Celem wydarzenia jest popularyzacja robotyki wśród studentów i młodzieży.
 2. Termin
  Festiwal odbędzie się 26 kwietnia 2014 roku. Czas trwania będzie zależał od liczby drużyn biorących w nim udział. Harmonogram zostanie udostępniony na stronie eastrobo.pl do dnia 10 marca 2014 roku.
 3. Miejsce
  Zawody zostaną rozegrane na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45D, Białystok).
 4. Komisja sędziowska
  Nad prawidłowym przebiegiem Zawodów czuwa komisja sędziowska. Skład komisji sędziowskiej zostanie podany do 14 kwietnia 2014 roku. Głos komisji sędziowskiej jest wiążący i nie podlega dyskusjom.

2. Uczestnicy

 1. Osoby startujące w zawodach nie muszą mieć statusu studenta.
 2. Do zawodów można zgłaszać drużyny złożone z 1 do 5 osób.
 3. Każda drużyna nieposiadająca osoby pełnoletniej musi posiadać dorosłego opiekuna.
 4. Podczas rejestracji w dniu zawodów, każdy członek drużyny musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 5. Termin zgłoszeń
  Zgłoszenia przyjmowane są do 6 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59 lub do zgłoszenia 16 drużyny do danej konkurencji. Termin może zostać przedłużony przez organizatora. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie oraz opis robota. Dane te mogą zostać wykorzystane w dodatkowych konkursach, organizowanych w trakcie festiwalu. Istnieje możliwość przesłania tych danych po rejestracji, nie później niż do 14 kwietnia 2014 roku.
 7. Zgłaszanie drużyny
  Zgłoszenie drużyny następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres rejestracja@eastrobo.pl według wzoru:
  Temat wiadomości:
  [REJESTRACJA EASTROBO 2014][«NAZWA KONKURENCJI»] «nazwa drużyny»
 8. Treść wiadomości:
  «nazwa drużyny»
  Członkowie:
  1. «imię i nazwisko»
  2. «imię i nazwisko»
  3. «imię i nazwisko»
  4. «imię i nazwisko»
  5. «imię i nazwisko»
  Kapitan: «imię i nazwisko kapitana drużyny»
  Telefon kontaktowy: <<numer telefonu>>
  Szkoła/uczelnia: «nazwa szkoły lub uczelni»*
  Opiekun: «imię i nazwisko», «adres e-mail»*
  Opis robota: <<opis>>*
  Zdjęcie robota: <<zdjęcie>>*
  * pole opcjonalne
 9. Adres e-mail, z którego wysłane zostanie zgłoszenie będzie wykorzystywany jako adres kontaktowy. Wpisanie drużyny na listę zgłoszonych drużyn na stronie eastrobo.pl jest jednoznaczne z przyjęciem jej na zawody.
 10. Organizatorzy zobowiązują się do nieudostępniania telefonu kontaktowego osobom trzecim, bez zgody właściciela numeru.

3. Konkurencje

 1. W skład zawodów wchodzi osiem oddzielnych konkurencji. Jedna drużyna może zgłosić się do kilku konkurencji. Etapy eliminacyjne konkurencji mogą odbywać się w tym samym czasie.
 2. Konkurencje:
  LEGO Sumo
  Sumo
  MiniSumo
  Linefollower
  Linefollower Professional
  Micromouse
  Dekarz
  Freestyle
 3. Dokładny regulamin konkurencji znajduje się na stronie eastrobo.pl w zakładce przeznaczonej danej konkurencji.
 4. W każdej konkurencji może brać udział maksymalnie 16 drużyn. Każda kolejna drużyna będzie dopisywana do listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

4. Sprawy organizacyjne

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.
 2. Nagrody przyznawane są drużynowo.
 3. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować na adres kontakt@eastrobo.pl w tytule podając [REGULAMIN].

Permalink do tego artykułu: http://eastrobo.pl/eastrobo-2014/regulamin/