Wydrukuj to Strona

Rejestracja

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 13 kwietnia 2014
roku do godziny 23:59.

Maksymalna liczba drużyn w każdej kategorii wynosi 16.

Liczba osób w drużynie wynosi 1-5.

Pełny regulamin rejestracji znajduje się tutaj

Zgłoszenie drużyny następuje przez wysłanie wiadomości e-mail
na adres rejestracja@eastrobo.pl według wzoru:

Temat wiadomości:
[REJESTRACJA EASTROBO 2014][«NAZWA KONKURENCJI»] «nazwa drużyny»

Treść wiadomości:
«nazwa drużyny»
Członkowie:
1. «imię i nazwisko»
2. «imię i nazwisko»
3. «imię i nazwisko»
4. «imię i nazwisko»
5. «imię i nazwisko»
Kapitan: «imię i nazwisko kapitana drużyny»
Telefon kontaktowy: <<numer telefonu>>
Szkoła/uczelnia: «nazwa szkoły lub uczelni»*
Opiekun: «imię i nazwisko», «adres e-mail»*
Opis robota: <<opis>>*
Zdjęcie robota: <<zdjęcie>>*
* pole opcjonalne

 

Konkurencje:
LEGO Sumo
Sumo
MiniSumo
Linefollower
Linefollower Professional
Micromouse
Dekarz
Freestyle

 

Zarówno termin zgłoszeń, jak i maksymalna liczba drużyn mogą zostać zmienione przez organizatorów.

Permalink do tego artykułu: http://eastrobo.pl/eastrobo-2014/rejestracja/