↑ Powrót do Eastrobo 2013

Wydrukuj to Strona

Regulamin

1. Zawody

 1. Eastrobo 2013 jest drugą edycją imprezy organizowanej przez koło Mobilne Systemy Inteligentne działające na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Zawody powstały z myślą wypełnienia luki na robotycznej mapie naszego kraju. Celem wydarzenia jest popularyzacja robotyki wśród studentów i młodzieży.
 2. Termin
  Zawody odbędą się 23 marca 2013 roku. Czas trwania będzie zależał od liczby drużyn biorących w nim udział; harmonogram będzie udostępniony na stronie msi.pb.edu.pl do 11 marca 2013 roku.
 3. Miejsce
  Zawody zostaną rozegrane na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej (ul. Wiejska 45a, Białystok).
 4. Komisja sędziowska
  Nad prawidłowym przebiegiem Zawodów czuwa komisja sędziowska. Skład komisji sędziowskiej zostanie podany do 4 marca 2013 roku. Głos komisji sędziowskiej jest wiążący i nie podlega dyskusjom.

2. Uczestnicy

 1. W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby, które posiadały status studenta w 2013 roku
 2. Do Zawodów można zgłaszać drużyny złożone z 2 lub 3 osób. Dodatkowo każda drużyna ze szkoły ponadgimnazjalnej musi mieć dorosłego opiekuna.
 3. Termin zgłoszeń
  Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2013 roku do godziny 23:59 lub do zgłoszenia dwudziestej drużyny do danej konkurencji. Termin może zostać przedłużony przez organizatora. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy planują przyjąć 20 drużyn na każdą konkurencję, lecz ta liczba może ulec zmianie.
 4. Zgłaszanie drużyny
  Zgłoszenie drużyny następuje przez wysłanie wiadomości e-mail na adres msi@pb.edu.pl według wzoru:
  Temat wiadomości:[REJESTRACJA EASTROBO 2013][«NAZWA KONKURENCJI»] «nazwa drużyny»
 5. Treść wiadomości:«nazwa drużyny» Członkowie: 1. «imię i nazwisko» 2. «imię i nazwisko» 3. «imię i nazwisko» Kapitan: «imię i nazwisko kapitana drużyny» Szkoła/uczelnia: «nazwa szkoły lub uczelni»* Opiekun: «imię i nazwisko», «adres e-mail»*
  Adres e-mail, z którego wysłane zostanie zgłoszenie będzie wykorzystywany jako adres kontaktowy. Wpisanie drużyny na listę zgłoszonych drużyn na stronie msi@pb.edu.pl jest jednoznaczne z przyjęciem jej na zawody.

3. Konkurencje

 1. W skład zawodów wchodzą dwie oddzielne konkurencje. Jedna drużyna może zgłosić się do obu konkurencji. Organizatorzy zapewnią nie kolidowanie się konkurencji w harmonogramie.
 2. Dokładny regulamin konkurencji znajduje się na stronie msi.pb.edu.pl w zakładce przeznaczonej danej konkurencji.

4. Sprawy organizacyjne

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu.
 2. Nagrody przyznawane są drużynowo.
 3. Wszelkie pytania dotyczące regulaminu należy kierować na adres msi@pb.edu.pl w tytule podając [EASTROBO 2013].

Permalink do tego artykułu: http://eastrobo.pl/eastrobo2013/regulamin/